Oorzaken hersenabces

Een hersenabces is een infectie met ophoping van pus in de hersenen. Een hersenabces wordt meestal veroorzaakt door bacteriën. Dit kan veroorzaakt worden door een verwonding van de hersenen (bijv. na een verkeersongeval of door een operatie aan de hersenen.) of doordat bacteriën via het bloed vanuit een infectie elders in het lichaam naar de hersenen worden versleept. Maar meestal bereiken bacteriën de hersenen vanuit een oorontsteking of een neusbijholteontsteking. Het hersenabces is een zeer zeldzame aandoening. Per jaar wordt bij ongeveer 125 mensen in Nederland deze diagnose gesteld.

Symptomen hersenabces

Een hersenabces kan veel verschillende symptomen veroorzaken. De volgende symptomen komen het meest voor:
  • Verhoogde lichaamstemperatuur
  • Lusteloosheid (vooral bij kinderen)
  • Misselijkheid
  • Braken
  • Sufheid
  • Geen trek in eten (vooral bij kinderen)
  • Verminderd bewustzijn
  • Uitvalverschijnselen (bijv. arm niet kunnen bewegen, geen gevoel in het gezicht etc.)
  • Niet kunnen praten

Diagnose hersenabces

Bij lichamelijk onderzoek kan de arts aanwijzingen vinden voor een infectie elders in het lichaam, bijv. een neusbijholteontsteking of een oorontsteking. Daarnaast kunnen er uitvalsverschijnselen zijn zoals een doof gevoel aan één kant van het lichaam, verminderde reflexen of een wijde pupil die niet op licht reageert. Het laboratoriumonderzoek bij een hersenabces levert meestal niet zo veel informatie op. Het CRP-gehalte kunnen verhoogd zijn, evenals het aantal witte bloedcellen in het bloed (leukocytose). Dit is echter bij de meeste ontstekingen het geval. Bij onderzoek van het hersenvocht (verkregen door ruggenprik) kan het eiwitgehalte verhoogd zijn. Ook kunnen bloedcellen gevonden worden in het hersenvocht. Bij beeldvormend onderzoek van de hersenen (CT-scan, MRI-scan) wordt een duidelijke haard in de hersenen gezien.
hersenabces op MRI-scan
hersenabces op MRI-scan (Bron: Hellerhoff)

Behandeling hersenabces

In eerste instantie zal een hersenabces worden behandeld met antibiotica. Een hersenabces in een verder gevorderd stadium wordt behandeld door een neurochirurg. Deze zal een operatie verrichten waarbij het abces gedraineerd wordt.

Beloop en prognose hersenabces

Een hersenabces is een ernstige aandoening die zonder behandeling vaak dodelijk verloopt. Wanneer op tijd de juiste behandeling wordt ingesteld is de prognose goed. Het is daarom van belang dat de symptomen van een hersenabces snel herkend worden zodat patiënt snel verwezen kan worden naar een neuroloog of een neurochirurg.

Verder lezen / Referenties

Aanvullende informatie over het abces in de hersenen (cerebraal abces) vindt u op Simpto.nl.   [email-subscribers namefield=”YES” desc=”” group=”Public”]
Beoordeling van dit artikel
5/5

Geef een reactie

Sluit Menu