Wat zijn neuspoliepen?

Neuspoliepen zijn zwellingen van het slijmvlies in de neusholte of de neusbijholte.

Hoe kom je aan neuspoliepen?

Het is niet helemaal duidelijk hoe en waarom neuspoliepen ontstaan. Er lijkt een verband te bestaan tussen het voorkomen van een chronische ontsteking en het ontstaan van poliepen.

Bij wie komt het voor?

Een neuspoliep kan bij iedereen voorkomen. De kans op het krijgen van neuspoliepen is groter bij mensen met astma. Ook mensen met taaislijmziekte, primaire ciliaire dyskinesie, het syndroom van Churg-Strauss of het syndroom van Young hebben vaak poliepen in de neus.

Neuspoliepen komen ongeveer 2,5x vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. De reden hiervoor is niet duidelijk. Op de kinderleeftijd is er geen verschil in voorkomen van poliepen tussen jongens en meisjes.

Welke klachten geeft een neuspoliep?

Neuspoliepen kunnen de volgende symptomen geven:

  • Verstopte neus
  • Niet goed kunnen ruiken
  • Drukkend gevoel in de neus
  • Hoofdpijn
  • Snurken
  • Verlies van smaak
  • Door de mond ademen

Hoe wordt de diagnose gesteld?

De arts zal op grond van de klachten de diagnose vaak al vermoeden. Vervolgens kunnen bij inspectie van de neusholte veel poliepen gezien worden als een zwelling in de neusholte. Zie afbeelding hieronder.

neuspoliepen
Bron: Wikipedia

Als de poliep bij inspectie van de neusholte niet direct zichtbaar is kan endoscopisch onderzoek van de neusholte gedaan worden. Dit wordt gedaan door de KNO-arts die met een apparaatje waardoorheen gekeken kan worden de neus in gaat.

Een neuspoliep is ook zichtbaar op een CT-scan. Op het plaatje hieronder zit een poliep in de rechter neusholte.

CT-scan neuspoliep
Bron: Wikidoc
Neuspoliep bij inspectie van de neus
Grote neuspoliep zichtbaar in het linker neusgat

Hoe ernstig zijn neuspoliepen?

Neuspoliepen zijn over het algemeen onschuldig. Wel kunnen ze verstopping in de neusholte veroorzaken waardoor neusbijholteontsteking (sinusitis) kan ontstaan.

Wat is de behandeling?

Poliepen die klachten geven worden in eerste instantie behandeld met medicijnen. Als dat niet of onvoldoende werkt zal besloten worden een operatie te verrichten. Dit gebeurt door de KNO-arts (Keel, Neus en Oorheelkunde).

Wat kan ik zelf doen?

Er zijn geen zelfzorggeneesmiddelen op de markt tegen neuspoliepen.

Wat kan de arts doen?

De arts zal in eerste instantie geneesmiddelen voorschrijven. Het betreft zogenaamde corticosteroïden. Als dat niet helpt zal de poliep middels een operatie worden verwijderd. Hieronder een afbeelding van een verwijderde neuspoliep.

verwijderde neuspoliep
Bron: Medscape

 

Geef een reactie

Sluit Menu